Tập đoàn T-TECH góp sức xử lý rác thải Y tế COVID-19

14/01/2022

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam (T-TECH), được sự ủng hộ của Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắc Nông), Lò đốt rác thải y tế của T-TECH đã có mặt tại đây với sứ mệnh góp phần bảo vệ môi trường.

Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h

Đoàn cán bộ Chi nhánh T-TECH Hồ Chí Minh bên cạnh Lò đốt rác thải y tế CNC-YT55

Ngày 12/01/2022, Chi nhánh T-TECH Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) tổ chức Lễ khách thành công trình Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h. Công trình đi vào hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề thu gom, xử lý rác thải y tế của Trung tâm, trong đó có những rác thải độc hại, đặc biệt là rác thải y tế Covid-19, góp phần đảm bảo môi trường trong sạch, an toàn.

Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h

Công nhân vận hành Lò đốt rác thải y tế chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác

Ngoài ra, công trình là một minh chứng cho thương hiệu Lò đốt rác thải y tế, Lò đốt rác thải sinh hoạt, Lò đốt rác thải công nghiệp và Lò đốt rác phát điện của Tập đoàn T-TECH trên thị trường Việt Nam.

Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h

Cán bộ kỹ thuật của Chi nhánh T-Tech Hồ Chí Minh hướng dẫn vận hành Lò đốt rác thải y tế CNC-YT55

Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vận hành Lò CNC-YT55

 Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) rất vui mừng khi Lò đốt rác thải y tế CNC-YT55 vào hoạt động, cam kết sử dụng Lò đúng quy trình và mục đích.

Lò đốt rác thải Y tế - công suất 55 kg/h

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) kiểm tra sự hoạt động của Lò CNC-YT55

T-TECH VIỆT NAM