TextHead TextBody

Tin trong ngành

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

08/09/2021

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại Văn phòng T-Tech Hà Nội, ông Nguyễn Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoài An giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực.