Tư vấn

- Tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xử lý rác, đóng cửa bãi rác,...

- Tư vấn xây dựng các Nhà máy xử lý rác thải phù hợp với điệu kiện từng địa phương.

- Tư vấn thành lập các Phòng LAB chuyên dụng cho thí nghiệm, kiểm định xây dựng.

 

TS. Nguyễn Đình Trọng (Chủ tịch HĐQT - TGĐ) tham gia chương trình: Sự kiện và Bình luận

với chủ đề "Minh bạch kinh tế rác" trên kênh VTV1

Tư vấn tại tỉnh Phú Yên

 

Tư vấn tại tỉnh Yên Bái