Tư vấn

- Tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xử lý rác, đóng cửa bãi rác,...

- Tư vấn xây dựng các Nhà máy xử lý rác thải phù hợp với điệu kiện từng địa phương.

- Tư vấn thành lập các Phòng LAB chuyên dụng cho thí nghiệm, kiểm định xây dựng.

 

TS. Nguyễn Đình Trọng (Chủ tịch HĐQT - TGĐ) tham gia chương trình: Sự kiện và Bình luận

với chủ đề "Minh bạch kinh tế rác" trên kênh VTV1

TS. Nguyễn Đình Trọng tham vấn tại tỉnh Phú Yên

Tư vấn tại tỉnh Phú Yên

 

Chủ tịch Nguyễn Đình Trọng tham vấn tại Yên Bái

Tư vấn tại tỉnh Yên Bái