Thiết kế - Chế tạo - Sản xuất

      Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam (sau đây viết tắt là: T-TECH Việt Nam) là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo thiết bị khoa học công nghệ trong nhiều năm qua.

      - T-Tech Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thành công Công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với đặc thù, đặc tính của nguyên liệu rác Việt Nam với các loại Lò đốt rác như: Lò đốt rác thải sinh hoạt CNC-A, Lò đốt rác thải Y tế, Lò đốt rác thải công nghiệp, Lò đốt rác phát điện, Lò hỏa thiêu (Lò hỏa táng) .....

      - Đầu tư xây dựng các Nhà máy xử lý rác thải công suất trung bình từ 2.500 kg/h đến 5.000 kg/h

      - Lắp đặt các dây chuyền xử lý rác thải công suất nhỏ từ 330 kg/h đến 2.000 kg/h.

      - Thiết kế, chế tạo, sản xuất và cung cấp: Thiết bị Thí nghiệm - Kiểm định xây dựng; Thiết bị Viễn thông, Phát thanh - Truyền hình; Thiết bị môi trường và các thiết bị chuyên dụng khác.

 

Tập kết lò đốt rác tại nhà máy sản xuất

Nhà máy chế tạo thiết bị T-TECH