TextHead TextBody

Tuyển dụng

Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh Lò đốt rác (Khu vực phía Bắc)

Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh Lò đốt rác (Khu vực phía Bắc)

12/12/2021

Tuyển dụng: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Lò đốt rác (Khu vực phía Bắc - có thể đi làm sau Tết âm lịch)

Trưởng phòng Thương mại - XNK (có thể đi làm sau Tết âm lịch)

Trưởng phòng Thương mại - XNK (có thể đi làm sau Tết âm lịch)

12/12/2021

Tuyển dụng: Trưởng phòng Thương mại - Xuất nhập khẩu (có thể đi làm sau Tết âm lịch)

Giám đốc Nhà máy Chế tạo Thiết bị T-Tech

Giám đốc Nhà máy Chế tạo Thiết bị T-Tech

12/12/2021

Tuyển dụng: Giám đốc Nhà máy Chế tạo Thiết bị T-Tech (có thể đi làm sau Tết âm lịch)

Cán bộ Kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Cán bộ Kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

12/12/2021

Tuyển dụng: Cán bộ kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

12/12/2021

Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (Nam)

Trưởng phòng Thiết kế Cơ khí - Chế tạo

Trưởng phòng Thiết kế Cơ khí - Chế tạo

16/12/2021

Tuyển dụng: Trưởng phòng Thiết kế Cơ khí - Chế tạo