TextHead TextBody

CHI PHÍ THẤP

12/10/2020

      Lò đốt rác CNC được thiết kế thông minh, liên hoàn, có hệ thống bức xạ nhiệt tối ưu, sử dụng rất ít nhiên liệu phụ trợ, do đó có chi phí vận hành rất thấp.

Quy trình xử lý rác công suất nhỏ