T-TECH định hướng phát triển dự án xử lý chất thải rắn trong "kinh tế tuần hoàn"

21/09/2022

Hội nghị kinh tế tuần hoàn 2022

Hội nghị kinh tế tuần hoàn 2022

Tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa diễn ra là những áp lực ngày một nặng nề hơn đối với nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị hiện nay.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2021, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn 45/63 tỉnh/thành phố là khoảng 51.586 tấn/ngày. Trong đó khu vực đô thị phát sinh khoảng 31.381 tấn/ngày và khu vực nông thôn khoảng 21.667 tấn/ngày.

Trên cả nước, hiện có 1.322 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt gồm 381 lò đốt chất thải, 37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp; trong đó, có nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. Tuy nhiên, chất thải rắn sinh hoạt này vẫn chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (khoảng 71%). Trong khi việc đầu tư phát triển hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (trong đó vốn vay ODA là chính), nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư còn rất khiêm tốn.

Theo Tiến Sỹ Nguyễn Đình Trọng -Chuyên gia kinh tế - Chủ tịch tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam: Thu hút đầu tư thông qua mô hình hợp tác công tư (PPP) là giải pháp quan trọng để giải quyết bài toán xử lý rác thải và chất thải rắn tại Việt Nam. Dự án xử lý chất thải và rác thải tái tạo năng lượng là một nhu cầu thiết yếu để thực thi chính sách phát triển nền “Kinh tế tuần hoàn” của Chính phủ.

Kinh tế tuần hoàn

Khái niệm kinh tế tuần hoàn được cho là chìa khóa trong phát triển kinh tế bền vừng

Để hoạt động thu hút đầu tư tư nhân theo chủ trương xã hội hóa (XHH) được minh bạch, hiệu quả, Nghị định 25/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về XHH, quy định nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án này. Đồng thời, Điều 16 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định, danh mục dự án XHH phải được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án. Trường hợp có một nhà đầu tư quan tâm, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về XHH. Trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên quan tâm, việc tổ chức đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành, xã hội hóa.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam là đơn vị hàng đầu về nghiên cứu sản xuất lò đốt chất thải rắn và đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên toàn quốc. Hiện nay Công ty đã và đang đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại các tỉnh Phú Yên, Nghệ An. Với nền tảng vững chắc về hệ thống kiến thức, hệ thống sản xuất lò đốt chuyên nghiệp, hàng chục năm kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý rác, đặc biệt là tự chủ về công nghệ lò đốt rác, không phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu xử lý rác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, định hướng phát triển theo hướng tái chế đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần không nhỏ vào hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn bền vững của đất nước.

Ths. Phan Cường – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư