Thành tích trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn

02/02/2021

Chiều ngày 30/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết, đánh giá các mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội hóa theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020". Các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Đại diện Lãnh đạo UBND và HĐND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước và đại diện một số doanh nghiệp.

Với những đóng góp trong công tác xử lý rác thải bảo vệ môi trường nông thôn nói riêng và môi trường nói chung, Tập đoàn Công nghệ T-Tech đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

 

T-Tech đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

TS. Nguyễn Đình Trọng cùng đội ngũ T-TECH tại triển lãm

 

bằng khen của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

T-TECH VIỆT NAM