Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Tên dự án đầu tư - Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa 

Quy mô dự án: Công suất 240 tấn/ngày

Công nghệ: Công nghệ Lò đốt rác T-TECH

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam

Tổng diện tích: 10 hecta

Tổng vốn đầu tư: 262 tỷ đồng

Mục tiêu - xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giám thiểu ô nhiễm môi trường; Tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có từ chất thải rắn sinh hoạt để tái chế và sản xuất các sản phẩm thứ cấp như: Phân bón hữu cơ cao cấp, sản phẩm hạt nhựa tái chế, gạch không nung,...

nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa, Phú Yên