CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

12/10/2020

      Các sản phẩm Lò đốt rác CNC của Tập đoàn T-Tech đều đạt chứng nhận Hợp quy theo quy chuẩn 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; khi thải ra đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.