CHI PHÍ THẤP

12/10/2020

    Ý tưởng lò đốt rác CNC thiết kế thông minh sáng tạo, sử dụng hệ thống bức xạ nhiệt tối ưu cũng như dùng rất ít nhiên liệu phụ trợ do đó sản phẩm có chi phí vận hành rất thấp, rất phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường của các tình thành của nước ta.

Quy trình xử lý rác công suất nhỏ