TextHead TextBody

Tập đoàn T-Tech bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

05/09/2019

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng Hà Nội, ông Nguyễn Đình Trọng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Lâm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Thông tin liên hệ:

      - Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lâm

      - Trình độ chuyên môn:

            + Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Đại học Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

            + Cử nhân Thương mại - Đại học Tổng hợp Delhi (Ấn Độ)

            + Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh) - Đại học Quốc gia Hà Nội

      - Những chức vụ và đơn vị đã từng công tác:

            + Trưởng văn phòng đại diện Công ty Pave System - Singapore tại Việt Nam

            + Giám đốc Tổ chức FTIA Hoa Kỳ tại Việt Nam

      - ĐT: 0986.032.183 - 083.880.9696

      - Email: phuonglam@t-tech.vn

      Là người có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự tin tưởng từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn, hy vọng Phó Tổng Giám đốc Thường trực sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn vươn tới những thành công mới.

T-TECH VIỆT NAM