TextHead TextBody

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

08/09/2021

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

      Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại Văn phòng T-Tech Hà Nội, ông Nguyễn Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoài An giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

* Thông tin cá nhân:

+ Họ và tên: Lê Hoài An

+ Ngày sinh: 10/11/1974

+ HKTT: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

+ Chỗ ở hiện nay: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 0962.133.030

+ Email:  anlh@t-tech.vn

+ Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế

* Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ T9/2010 - T2/2021: Giám đốc - Công ty CP Khang Minh Group;

+ Từ T1/2006 - T12/2008: Giám đốc - Công ty Thiết bị nhà bếp Tam Kim;

      Là người có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự tin tưởng từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn, hy vọng Phó Tổng Giám đốc Thường trực sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn vươn tới những thành công mới.

T-TECH VIỆT NAM