TextHead TextBody
Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

      Tên dự án đầu tư: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa

      Mục tiêu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giám thiểu ô nhiễm môi trường; Tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có từ chất thải rắn sinh hoạt, tái chế và sản xuất các sản phẩm thứ cấp như phân bón hữu cơ cao cấp, sản phẩm hạt nhựa tái chế và giấy bìa, carton, kim loại,…

      Quy mô dự án: Công suất 240 tấn/ngày

 

}